Mecenas Katarzyna Wojcieszuk-Kwiatkowska


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia dzienne, rok 1999 r. Praca magisterska w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: „Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu w spółce z o.o.”

W 2000 r. ukończyła kursy zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Aplikację radcowską ukończyła w roku 2005.

Również w roku 2005 została wpisana na listy kandydatów na syndyka masy upadłości prowadzone przez Prezesów Sądu Okręgowego w Katowicach i Gliwicach.

Od roku 2005 do roku 2012 wykonywała zawód radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego
w Katowicach.

Obecnie od roku 2012 wykonuje zawód adwokata w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej w Katowicach przy
ul. Staromiejskiej 7 a od roku 2015 przy ul. 1 Maja 18.

Dodatkowo w roku 2013 ukończyła kurs uprawniający do wykonywania zawodu mediatora sądowego.

Kancelaria prowadzi stałą obsługę kilkunastu podmiotów gospodarczych z terenu Śląska i Podbeskidzia.

Mecenas Katarzyna Wojcieszuk-Kwiatkowska specjalizuje się w sprawach o: rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, rozstrzyganie o istotnych sprawach dzieci i uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Kancelaria przygotowuje również wnioski o unieważnienie małżeństw kościelnych.

Dodatkowo Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw: o zniesienie współwłasności, ubezwłasnowolnienie,
o stwierdzenie nabycia spadku, wieczystoksięgowych oraz sporządzaniem wniosków o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kancelaria prowadzi także sprawy karne.©2013 Kancelaria Adwokacka Katowice - Katarzyna Wojcieszuk-Kwiatkowska